[ΑΝΑΔ68] Ολοκληρωμένη δράση για τη διευκόλυνση της εργασιακής ένταξης 400 προσφύγων ηλικίας 30 ετών και άνω

  | Η πρόσκληση έχει κλείσει

Πρόσκληση με κωδικό ΑΝΑΔ68 και τίτλο «Ολοκληρωμένη δράση για τη διευκόλυνση της εργασιακής ένταξης 400 προσφύγων ηλικίας 30 ετών και άνω”  για την  υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθησης” στον Άξονα Προτεραιότητας 2, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.)

Αρχική Πρόσκληση
Συνοδευτικά Αρχεία
    Διαμοιράστε το
    Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail