[ΕΔΒΜ01] Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία

 Αναρτήθηκε

Πρόσκληση [κωδ. ΕΔΒΜ 01] για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. ΑΝΑΔ_ΕΔΒΜ, Άξονες Προτεραιότητας 6, 8, 9 με τίτλο «Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail