[ΕΔΒΜ206] Μονάδες Στρατηγικού Σχεδιασμού των Πανεπιστημίων: Δυτικής Αττικής – Πειραιώς –ΑΣΠΑΙΤΕ και των ΑΣΕΙ

 

Πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ206 και τίτλο «Μονάδες Στρατηγικού Σχεδιασμού των Πανεπιστημίων: Δυτικής Αττικής – Πειραιώς –ΑΣΠΑΙΤΕ και των ΑΣΕΙ» για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στον Άξονα Προτεραιότητας 6, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail