[ΕΔΒΜ57] Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ

 Αναρτήθηκε

Πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ57 και τίτλο “ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΑ ΕΠΑΛ” για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στους Άξονες Προτεραιότητας 7, 8 και 9, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail