[ΑΝΑΔ82] Μαθητεία στις ΕΠΑΣ της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης 2021-2023

 Αναρτήθηκε | Η πρόσκληση έχει κλείσει

Πρόσκληση με κωδικό ΑΝΑΔ82 και τίτλο «Μαθητεία στις ΕΠΑΣ της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης 2021-2023, [σχολικά έτη 2021-2022 (Α’ Τάξη) και 2022-2023 (Β’ Τάξη)]» για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στον Άξονα προτεραιότητας 3, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ).

Αρχική Πρόσκληση
Συνοδευτικά Αρχεία
  • (7Z | 375,57 KB)
Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail