[ΕΔΒΜ190] Μαθητεία σε Πειραματικές ΕΠΑ.Σ. (Π.ΕΠΑ.Σ) ΟΑΕΔ (σχολικά έτη 2021-2023)

  | Η πρόσκληση έχει κλείσει

Πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ 190 και τίτλο «Μαθητεία σε Πειραματικές ΕΠΑ.Σ. (Π.ΕΠΑ.Σ) ΟΑΕΔ (σχολικά έτη 2021-2023)»  για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π.  «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στους Άξονες Προτεραιότητας 7 και 9, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.)

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail