[ΕΔΒΜ163] Μαθητεία / Πρακτική Άσκηση των ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ

 Αναρτήθηκε | Η πρόσκληση έχει κλείσει

Πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ 163 και τίτλο «Μαθητεία / Πρακτική Άσκηση των ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ» για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στους Άξονες Προτεραιότητας 7,8 και 9, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail