[ΕΔΒΜ176] Μαθητεία ΕΠΑΛ και ΙΕΚ (έτη 2021-2022, 2022-2023)

  | Η πρόσκληση έχει κλείσει

Πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ176 και τίτλο «Μαθητεία ΕΠΑΛ και ΙΕΚ (έτη 2021-2022, 2022-2023)» για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στους Άξονες Προτεραιότητας 7, 8 και 9, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail