[ΕΔΒΜ160] Ηλεκτρονικό Kρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας – e-ΚΠΓ

 Αναρτήθηκε

Πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ160 και τίτλο «Ηλεκτρονικό Kρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας – e-ΚΠΓ» για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 και 9, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

Αρχική Πρόσκληση
Τροποποιήσεις
Συνοδευτικά Αρχεία
    Διαμοιράστε το
    Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail