[ΕΔΒΜ131] Γραφεία Διασύνδεσης Ανώτατης Εκπαίδευσης

 Αναρτήθηκε

Πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ 131 και τίτλο «Γραφεία Διασύνδεσης Ανώτατης Εκπαίδευσης» για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στους Άξονες Προτεραιότητας 7, 8 και 9, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

Για το συντονισμό των υποδράσεων της Πρόσκλησης, οι δικαιούχοι της Υποδράσης 1 (ΕΛΚΕ ΑΕΙ) θα πρέπει πριν την κατάρτιση και υποβολή του Τεχνικού Δελτίου Πράξης να απευθυνθούν / συνεργαστούν με την ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (κα Χριστίνα Μπέστα, τηλ. 210 9220944, εσ. 104, email: cbesta@ethaae.gr ).

Αρχική Πρόσκληση
Τροποποιήσεις
Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail