[ΕΔΒΜ150] Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στις Δεξιότητες μέσω Εργαστηρίων

 Αναρτήθηκε

Πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ150 και τίτλο «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στις Δεξιότητες μέσω Εργαστηρίων» για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 και 9, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail