[ΕΔΒΜ92] Επιμόρφωση Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου (ΠΕΚΕΣ)

 Αναρτήθηκε

Πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ92 και τίτλο «Επιμόρφωση Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου (ΠΕΚΕΣ)» για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 και 9, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail