[ΑΝΑΔ31] Επαναπροσδιορισμός του Επιχειρησιακού Μοντέλου του ΟΑΕΔ, Δ΄ Φάση

 Αναρτήθηκε | Η πρόσκληση έχει κλείσει

Πρόσκληση με κωδικό ΑΝΑΔ31 και τίτλο “Επαναπροσδιορισμός του Επιχειρησιακού Μοντέλου του ΟΑΕΔ, Δ΄ Φάση “  για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση” στους Άξονες Προτεραιότητας 1,4 και 5, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail