[ΑΝΑΔ80] Επαγγελματική Κατάρτιση και πρακτική άσκηση σπουδαστών των ΙΕΚ της ΔΥΠΑ 2021-2023, (σχολικά έτη 2021-2022 και 2022-2023)

 Αναρτήθηκε | Η πρόσκληση έχει κλείσει

Πρόσκληση με κωδικό ΑΝΑΔ80 και τίτλο «Επαγγελματική Κατάρτιση και πρακτική άσκηση σπουδαστών των ΙΕΚ της ΔΥΠΑ 2021-2023, (σχολικά έτη 2021-2022 και 2022-2023)» για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στον Άξονα προτεραιότητας 3, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από  την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ)

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail