[ΕΔΒΜ14] Ένταξη και Εκπαίδευση Μουσουλμανόπαιδων

 Αναρτήθηκε

Πρόσκληση με κωδ. ΕΔΒΜ14 για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», Άξονας Προτεραιότητας 6 “Βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος”, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ με τίτλο «Ένταξη και Εκπαίδευση Μουσουλμανόπαιδων»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail