[ΕΔΒΜ152] «Eνίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας_Υποδράση 2: Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ σε υποψήφιους διδάκτορες των ΑΕΙ της Ελλάδας»

 Αναρτήθηκε

Πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ 152 και τίτλο «Eνίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας_Υποδράση 2: Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ σε υποψήφιους διδάκτορες των ΑΕΙ της Ελλάδας» για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στον Άξονα Προτεραιότητας 6, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε. Κ.Τ.).

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail