[ΕΔΒΜ148] Ενίσχυση της ελκυστικότητας της ΕΕΚ

 

Πρόσκληση με τίτλο: “Ενίσχυση της ελκυστικότητας της ΕΕΚ” και κωδ. ΟΠΣ ΕΔΒΜ148 για υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail