[ΕΔΒΜ91] Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών/ερευνητριών Β κύκλος

 Αναρτήθηκε

Πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ91 και τίτλο «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών/ερευνητριών Β κύκλος» για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 και 9, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail