[ΕΔΒΜ90] Ενίσχυση και ενσωμάτωση μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα

 Αναρτήθηκε

Πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ90 και τίτλο «Ενίσχυση και ενσωμάτωση μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα» για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 και 9, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail