[ΑΝΑΔ34] Εναρμόνιση της Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής Έτους 2018-2019

  | Η πρόσκληση έχει κλείσει

Πρόσκληση με κωδικό ΑΝΑΔ34 και τίτλο “Εναρμόνιση της Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής Έτους 2018-2019” για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση” στους Άξονες Προτεραιότητας 2,4 και 5, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail