[ΑΝΑΔ51] Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής έτους 2020-2021

 Αναρτήθηκε | Η πρόσκληση έχει κλείσει

Πρόσκληση με κωδικό ΑΝΑΔ51 και τίτλο “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής έτους 2020-2021” για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” στους Άξονες Προτεραιότητας 2 & 4, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ)

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail