[ΑΝΑΔ28] Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής έτους 2017-2018

 Αναρτήθηκε

Πρόσκληση με κωδικό ΑΝΑΔ28 και τίτλο «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής έτους 2017-2018» για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» στους Άξονες Προτεραιότητας 2, 4 και 5, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.)

Αρχική Πρόσκληση
Συνοδευτικά Αρχεία
      Διαμοιράστε το
      Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail