[ΑΝΑΔ66] Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2021-2022

 Αναρτήθηκε | Η πρόσκληση έχει κλείσει

Πρόσκληση με κωδικό ΑΝΑΔ66 και τίτλο  «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2021-2022» για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» στους Άξονες Προτεραιότητας 2 και 4, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ)

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail