[ΑΝΑΔ43] Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2019-2020

 Αναρτήθηκε | Η πρόσκληση έχει κλείσει

Πρόσκληση με κωδικό  ΑΝΑΔ43 και τίτλο «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2019-2020» για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020”  στους Άξονες προτεραιότητας 2 και 4, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ).

Αρχική Πρόσκληση
Συνοδευτικά Αρχεία
 • (DOCX | 122.42 KB)
 • (DOCX | 285.77 KB)
 • (DOCX | 109.82 KB)
 • (DOCX | 112.22 KB)
 • (DOCX | 380.32 KB)
 • (DOCX | 114.01 KB)
 • (DOC | 859.50 KB)
 • (DOCX | 172.96 KB)
 • (PDF | 932.87 KB)
 • (XLSX | 27.50 KB)
 • (XLSX | 27.70 KB)
 • (XLSX | 28.10 KB)
 • (XLSX | 51.91 KB)
Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail