[ΕΔΒΜ117] Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών

 

Πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ117 και τίτλο «Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 και 9, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail