[ΕΔΒΜ173] Εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας στην προσχολική εκπαίδευση

 Αναρτήθηκε

Πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ173 και τίτλο «Εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας στην προσχολική εκπαίδευση» για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 και 9, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail