[ΑΝΑΔ38] Ειδικές Δράσεις Ένταξης στην Απασχόληση για Νέους με Αναπηρία

 Αναρτήθηκε | Η πρόσκληση έχει κλείσει

Πρόσκληση με κωδικό ΑΝΑΔ38 και τίτλο “ Ειδικές Δράσεις Ένταξης στην Απασχόληση για Νέους με Αναπηρία” για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ” στον Άξονα προτεραιότητας 3 ο οποίος συγχρηματοδοτείται από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ).  

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail