[ΕΔΒΜ159] Εφαρμογή ΤΠΕ για την εξ αποστάσεως μάθηση στα ΙΕΚ

 Αναρτήθηκε | Η πρόσκληση έχει κλείσει

Πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ159 και τίτλο «Εφαρμογή ΤΠΕ για την εξ αποστάσεως μάθηση στα ΙΕΚ» για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στους Άξονες Προτεραιότητας 7, 8 και 9, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail