[ΕΔΒΜ175] Εφαρμογή της καινοτόμας δράσης «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ» σε όλα τα Γυμνάσια της χώρας

 Αναρτήθηκε

Πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ175 και τίτλο «Εφαρμογή της καινοτόμας δράσης «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ» σε όλα τα Γυμνάσια της χώρας» για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 και 9, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

Αρχική Πρόσκληση
Συνοδευτικά Αρχεία
    Διαμοιράστε το
    Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail