[ΕΔΒΜ192] Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC-1

  | Η πρόσκληση έχει κλείσει

Πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ 192 και τίτλο «Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC-1» για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 και 9, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

Αρχική Πρόσκληση
Συνοδευτικά Αρχεία
Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail