[ΑΝΑΔ32] Ανάπτυξη των δράσεων της Υπηρεσίας EURES για τη διευκόλυνση της κινητικότητας σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

 Αναρτήθηκε | Η πρόσκληση έχει κλείσει

Πρόσκληση με κωδικό ΑΝΑΔ32 και τίτλο “Ανάπτυξη των δράσεων της Υπηρεσίας EURES για τη διευκόλυνση της κινητικότητας σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο”  για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση” στους Άξονες Προτεραιότητας 1,4 και 5, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail