Ένταξη της Πράξης «ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΑ ΕΠΑΛ: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ»

Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου κ. Γιώργος Ιωαννίδης υπέγραψε σήμερα την  ένταξη της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ». O προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται σε 1.374.650€ και δικαιούχος ορίζεται το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Σκοπός της πράξης είναι η βελτίωση της συνάφειας των ΕΠΑΛ, ως συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας και τη διευκόλυνση της μετάβασης από την εκπαίδευση στην εργασία. Η πράξη θα συμβάλει επίσης σημαντικά στην ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και των συστημάτων κατάρτισης, καθώς και της ποιότητάς τους, μεταξύ άλλων, μέσω μηχανισμών πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες, της προσαρμογής των προγραμμάτων σπουδών και της καθιέρωσης και ανάπτυξης συστημάτων μάθησης με βάση την εργασία, συμπεριλαμβανομένων των διττών συστημάτων μάθησης και μαθητείας.

Η πράξη περιλαμβάνει :

  • Παρεμβάσεις στην Α΄ Τάξη Λυκείου των ΕΠΑΛ που αφορούν στην ψυχοκοινωνική και γνωστική υποστήριξη των μαθητών
  • Επιμόρφωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) των κλάδων ΠΕ02 (Φιλολόγων) και ΠΕ03 (Μαθηματικών)
  • Πρόσληψη και επιμόρφωση ψυχολόγων (αναπληρωτών)
  • Επιμόρφωση εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ για την ψυχοπαιδαγωγική υποστήριξη των μαθητών και μαθητριών
  • Την επιμόρφωση και επιλογή επιμορφωτών από σχετικό μητρώο για να συμμετάσχουν στις παραπάνω διαδικασίες

Δείτε το ΔΤ

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail