Ένταξη της Πράξης «Ειδικές Δράσεις Ένταξης στην Απασχόληση για Νέους/Νέες με Αναπηρία»

Εκδόθηκε η Απόφαση ένταξης της Πράξης “Ειδικές Δράσεις Ένταξης στην Απασχόληση για Νέους/ Νέες με Αναπηρία” με κωδικό ΟΠΣ 5073491.

Η Πράξη στοχεύει στην ένταξη/ επανένταξη στην αγορά εργασίας των νέων με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις μέσω ολοκληρωμένης επαγγελματικής κατάρτισης, απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και πιστοποίησης.

Αντικείμενο της Πράξης είναι η υλοποίηση δράσεων επαγγελματικής συμβουλευτικής, θεωρητικής κατάρτισης, πρακτικής άσκησης και πιστοποίησης σε 3.000 ανέργους/ες (εγγεγραμμένους/ες στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ) νέους/ες με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις, ηλικίας έως 29 ετών, απόφοιτους/ες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Εργαστηρίων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ή ΙΕΚ ή ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ, οι οποίοι/ες βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης με στόχο την επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου ή επανένταξης των ωφελούμενων στην αγορά εργασίας.

Η πράξη θα υλοποιηθεί από  την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑΜΕΑ) και έχει προϋπολογισμό 21.059.934,00 ευρώ.

Μπορείτε να δείτε την απόφαση εδώ.

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail