Ένταξη Πράξης «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ» για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου κ. Γιώργος Ιωαννίδης υπέγραψε σήμερα την  ένταξη της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών» για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. O προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται σε 347.858 €.

Σκοπός της Πράξης είναι η ενίσχυση των δομών κοινωνικής μέριμνας για τους φοιτητές των ιδρυμάτων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (ΕΚΟ) με απώτερο στόχο την αύξηση του ποσοστού έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών και την ενίσχυση της ισότιμης συμμετοχής των ΑΜΕΑ καθώς και των ατόμων από ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες και χαμηλές εισοδηματικές τάξεις (ΧΕΤ) στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Στην Πράξη περιλαμβάνονται δράσεις για την ενίσχυση και αναβάθμιση της Δομής «Πρόσβαση» του ιδρύματος που έχει ως αποστολή την υποστήριξη των ατόμων με αναπηρίες. Ενδεικτικά οι υπηρεσίες και οι υποδομές περιλαμβάνουν:

  • διερμηνείς ελληνικής νοηματικής γλώσσας που θα διευκολύνουν την επικοινωνία και προσβασιμότητα κωφών και βαρήκοων φοιτητών κατά τη διάρκεια των μαθημάτων,
  • δημιουργία Κέντρου Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Στήριξης Φοιτητών,
  • ειδικοί παιδαγωγοί που θα έχουν εμπειρία σε μεταγραφές κειμένων (braille),
  • δημιουργία διαφοροποιημένου εκπαιδευτικού υλικού για όλες τις κατηγορίες ειδικών μαθησιακών δυσκολιών,
  • παραγωγή προσβάσιμων συγγραμμάτων από τη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθώς και προσβάσιμων ιδρυματικών δικτυακών τόπων,
  • ενίσχυσης του εξειδικευμένου εξοπλισμού software και hardware της «Πρόσβασης» για την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού.

 

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών» έχουν εκδοθεί 30 προσκλήσεις προς τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, συνολικού προϋπολογισμού 9 εκ. € και έχουν πραγματοποιηθεί εντάξεις χρηματοδότησης ύψους 8 εκ. €.

Δείτε το ΔΤ

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail