Ενίσχυση με πόρους της Τεχνικής Βοήθειας των ΕΛΚΕ των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με στόχο την αποτελεσματική υλοποίηση των πράξεων του ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ

Υπογράφηκε από τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου κ. Γιώργο Ιωαννίδη, η Πρόσκληση της Πράξης «Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ως δικαιούχων στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ». O προϋπολογισμός της Πράξης ανέρχεται σε 16.088.000 €, δικαιούχοι είναι τα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας θα υλοποιείται για τέσσερα ακόμα έτη.

Στόχος της πράξης είναι η ενίσχυση των ΕΛΚΕ των Ιδρυμάτων προκειμένου να διασφαλίσουν την αποτελεσματική εφαρμογή των παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Ενδεικτικά οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν δαπάνες διοικητικής υποστήριξης, συμμετοχή των στελεχών των ΕΛΚΕ σε προγράμματα επιμόρφωσης, δαπάνες εξειδικευμένης υποστήριξης από εξωτερικούς συνεργάτες κ.α.

Δείτε το ΔΤ

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail