Ενημέρωση για την Υποβολή Ερευνητικών προτάσεων για τη διαδικασία προ-επιλογής στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’».

Έληξε χθες η προθεσμία υποβολής ερευνητικών προτάσεων για τη διαδικασία προ-επιλογής τους στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – Β΄ κύκλος» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Το Σύστημα Υποβολής παρέμεινε ανοικτό από τις 16 Ιανουαρίου έως και τις 10 Φεβρουαρίου του 2019, ενώ στις 20 Δεκεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε η προδημοσίευση της διαδικασίας με σκοπό την έγκαιρη προετοιμασία των ερευνητικών ομάδων.

Συνολικά υποβλήθηκαν 1699 ερευνητικές προτάσεις με την εξής κατανομή ανά Επιστημονικό Πεδίο:

  • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΕΠ 1): 298 ερευνητικές προτάσεις
  • ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΕΠ 2): 424 ερευνητικές προτάσεις
  • ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΕΠ 3): 101 ερευνητικές προτάσεις
  • ΙΑΤΡΙΚΕΣ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΕΠ 4): 398 ερευνητικές προτάσεις
  • ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΕΠ 5): 159 ερευνητικές προτάσεις
  • ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΕΠ 6): 180 ερευνητικές προτάσεις
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΕΠ 7): 139 ερευνητικές προτάσεις

Η διαδικασία υποβολής έγινε ηλεκτρονικά μέσω της «Ενιαίας Πλατφόρμας Αξιολόγησης Ερευνητικών Προτάσεων» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ. Στο πλαίσιο της υποστήριξης των ερευνητικών ομάδων κατά την διαδικασία υποβολής απαντήθηκαν περίπου 1000 ερωτήματα.

Κατόπιν των απαραίτητων ελέγχων των προτάσεων που υποβλήθηκαν θα ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησής τους. Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται σε 20 εκ. ευρώ.

Δείτε το ΔΤ

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail