Εγκρίθηκε το Πρόγραμμα του νέου ΕΣΠΑ «Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» με Π/Υ 4,161 δις ευρώ

Στις 22/6/2022 με την  C(2022)4464 απόφαση της Ε.Ε εγκρίθηκε το Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό  και Κοινωνική  Συνοχή»,  το μεγαλύτερο Τομεακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2021-2027 με συνολικό  προϋπολογισμό  4.161.594.204 Ευρώ  που συγχρηματοδοτείται  από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+) και από εθνικούς πόρους.

Το Πρόγραμμα στοχεύει ειδικότερα:

  • στη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και την ενίσχυση της απασχολησιμότητας του ανθρώπινου δυναμικού, με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους έως 29 ετών εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΑΕΚ),
  • στη βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας των συστημάτων εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης και στην ενίσχυση της ίσης πρόσβασης, χωρίς αποκλεισμούς, στην εκπαίδευση, κατάρτιση και δια βίου μάθηση,
  • στην αντιμετώπιση της υλικής στέρησης,
  • στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της ίσης πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας,
  • στην προώθηση της κοινωνικής καινοτομίας.

Συνοπτική περιγραφή του Προγράμματος μπορείτε να δείτε εδώ.

Το πλήρες κείμενο του Προγράμματος μπορείτε να το δείτε εδώ.

Εδώ μπορείτε να δείτε το ΔΤ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail