Δημόσια διαβούλευση για τη συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) στην κοινωνική ένταξη

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν σε δημόσια διαβούλευση σχετικά με τις δράσεις που υλοποιήθηκαν από το 2014 για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και την καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε μορφής διακρίσεων (αφορά το ΘΣ 9) με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Οι πληροφορίες που θα συλλεχθούν θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν την περίοδο 2014-2018 και την περαιτέρω βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δράσεων. Μεταξύ άλλων,  θα αποτιμηθεί αν έφτασε η βοήθεια στους ανθρώπους που είχαν τη μεγαλύτερη ανάγκη και ποιο είδος στήριξης ήταν το αποτελεσματικότερο.

Ποιοι συμμετέχουν?

Στη διαβούλευση καλούνται να συμμετάσχουν:

  • Όλοι οι πολίτες, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν ή έχουν λάβει στήριξη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και για την καταπολέμηση της φτώχειας ή οποιασδήποτε μορφής διακρίσεων.
  • Φορείς που συμμετέχουν στη διαχείριση προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, όπως διαχειριστικές αρχές, ενδιάμεσοι φορείς διαχείρισης, μέλη επιτροπών παρακολούθησης.
  • Φορείς που συμμετέχουν στην υλοποίηση των δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ως δικαιούχοι ή εταίροι των έργων: δημόσιοι φορείς, ΜΚΟ, δήμοι.
  • Κάθε φορέας και κάθε πολίτης που δραστηριοποιείται στον τομέα της κοινωνικής ένταξης, της φτώχειας ή των διακρίσεων.

Η διαβούλευση είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και θα διαρκέσει έως τις 19 Δεκεμβρίου 2019.

Συμπληρώστε το σχετικό ερωτηματολόγιο.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail