[ΟΠΣ 5048129] Ζητήματα οικοκριτικής στη Λατινική Γραμματεία: Φύση και Άνθρωπος στη σκέψη, γλώσσα και λογοτεχνία της Αυγούστειας περιόδου

 

Ένταξη της Πράξης «Ζητήματα οικοκριτικής στη Λατινική Γραμματεία: Φύση και Άνθρωπος στη σκέψη, γλώσσα και λογοτεχνία της Αυγούστειας περιόδου» με Κωδικό ΟΠΣ 5048129 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail