[ΟΠΣ 5070982] Υποστήριξη του υποχρεωτικού λόγω του COVID 19 εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού έργου των διδασκόντων του ΔΙ.ΠΑ.Ε μέσω της προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Υποστήριξη του υποχρεωτικού λόγω του COVID 19 εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού έργου των διδασκόντων του ΔΙ.ΠΑ.Ε μέσω της προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού» με Κωδικό ΟΠΣ 5070982 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail