[ΟΠΣ 5073433] «Υποστήριξη του υποχρεωτικού λόγω του COVID 19 εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού έργου των διδασκόντων στο Πολυτεχνείο Κρήτης με την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού»

 

Ένταξη της Πράξης «Υποστήριξη του υποχρεωτικού λόγω του COVID 19 εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού έργου των διδασκόντων στο Πολυτεχνείο Κρήτης με την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού» με Κωδικό ΟΠΣ 5073433 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail