[ΟΠΣ 5075113] Υποστήριξη του υποχρεωτικού λόγω του COVID-19 εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού έργου των διδασκόντων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης με την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού

 

Ένταξη της Πράξης «Υποστήριξη του υποχρεωτικού λόγω του COVID-19 εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού έργου των διδασκόντων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης με την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού» με Κωδικό ΟΠΣ 5075113 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail