[ΟΠΣ 5094894] Υποστήριξη του υποχρεωτικού λόγω COVID19 εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού έργου των διδασκόντων στο Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Υποστήριξη του υποχρεωτικού λόγω COVID19 εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού έργου των διδασκόντων στο Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού» με Κωδικό ΟΠΣ 5094894 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail