[ΟΠΣ 5076602] Υποστήριξη του υποχρεωτικού λόγω COVID19 εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού έργου των διδασκόντων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού

 

Ένταξη της Πράξης «Υποστήριξη του υποχρεωτικού λόγω COVID19 εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού έργου των διδασκόντων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού» με Κωδικό ΟΠΣ 5076602 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail