[ΟΠΣ 5070674] Υποστήριξη του εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού έργου λόγω του COVID 19 με την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Υποστήριξη του εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού έργου λόγω του COVID 19 με την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων» με Κωδικό ΟΠΣ 5070674 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail