[ΟΠΣ 5069383] Υποστήριξη του ΕΙΕΑΔ για τη Διαχειριστική ολοκλήρωση και κλείσιμο συγχρηματοδοτούμενων πράξεων

 

Ένταξη της Πράξης «Υποστήριξη του ΕΙΕΑΔ για τη Διαχειριστική ολοκλήρωση και κλείσιμο συγχρηματοδοτούμενων πράξεων» με Κωδικό ΟΠΣ 5069383 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail