[ΟΠΣ 5162287] Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Κρήτης με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων για το ακαδ.έτος 2021-2022

 

Ένταξη της Πράξης «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων  του Πανεπιστημίου Κρήτης με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων για το ακαδ.έτος  2021-2022» με Κωδικό ΟΠΣ 5162287 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail