[ΟΠΣ 5070731] Υποστήριξη της ασφαλούς και ομαλής επαναλειτουργίας των προβλεπόμενων δραστηριοτήτων των ΑΕΙ με την παροχή υγειονομικού υλικού στους φοιτητές της ΑΣΚΤ

 

Ένταξη της Πράξης «Υποστήριξη της ασφαλούς και ομαλής επαναλειτουργίας των προβλεπόμενων δραστηριοτήτων των ΑΕΙ με την παροχή υγειονομικού υλικού στους φοιτητές της ΑΣΚΤ» με Κωδικό ΟΠΣ 5070731 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail