[ΟΠΣ 5092990] Υποστήριξη της ασφαλούς και ομαλής επαναλειτουργίας των Φοιτητικών Εστιών της χώρας με την παροχή υγειονομικού υλικού και εφαρμογή απολυμάνσεων για την πρόληψη και προστασία από την νόσο COVID-19

 

Ένταξη της Πράξης «Υποστήριξη της ασφαλούς και ομαλής επαναλειτουργίας των Φοιτητικών Εστιών της χώρας με την παροχή υγειονομικού υλικού και εφαρμογή απολυμάνσεων για την πρόληψη και προστασία από την νόσο COVID-19» με Κωδικό ΟΠΣ 5092990 και ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail