[ΟΠΣ 5047430] Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

 

Ένταξη της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» με Κωδικό ΟΠΣ 5047430 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

 

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail